H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 羊脂玉

H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 羊脂玉

 

羊脂玉

羊脂玉中王,色媚散群芳。

飛來天外石,華門見書香。

 

http://goo.gl/g4NnCa

美國舊金山華藏寺:www.huazangsi.org
美國舊金山華藏寺FACEBOOK PAGE: www.facebook.com/huazangsi

 

#第三世多杰羌佛 #多杰羌佛 #第三世多杰羌佛藝術 #詩詞歌賦 #華藏寺

文章標籤

全站熱搜

中壢佛堂 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()